Polski
  • 38-600 Lesko, woj. podkarpacke, Polska
  • lesko1469@gmail.com
Polski
  • Polish
  • English
Historia

Najważniejsze wydarzenia

IV w.p.n.e

Ślady osadnictwa

Ziemie te były zasiedlone już w czasach prehistorycznych...

1553r.

I Rzeczpospolita

W drugiej połowie XVIl w. Stadnicki wybudował zamek...

1772r.

Lata 1772-1918

Od 1772 Lesko znajduje się pod zaborem austriackim...

1939r.

II wojna światowa

Pod Leskiem walki obronne toczyła...

1945r.

Okres powojenny

Po wojnie odrębna gmina miejska, a także siedziba gmin wiejskich...

1436r.

Królestwo Polskie

Osada powstała prawdopodobnie w XIV wieku...

1918r.

II Rzeczpospolita

W 1921r. ok. 63% ogółu ludności stanowili Żydzi...