Book Now
Polski
  • 38-600 Lesko, woj. podkarpacke, Polska
  • lesko1469@gmail.com
Polski
  • Polish
  • English

Kopiec żołnierzy króla szwedzkiego w Lesku

Opis:

Materiały zostały zebrane i opracowane przez Stanisława Macielę.

Teczka 1/2019 zawiera informacje o potopie szwedzkim i pobycie wojsk króla szwedzkiego w Lesku, korespondencję z UGiM Lesko w sprawie odrestaurowania kurhanu, korespondecję w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków, mapkę i materiał ikonograficzny dokumentujący stan w 1920r. i 2001r., a także korespondencję z ambasadą szwedzką dot. restauracji kurhanu oraz kserokopie fragmentów publikacji związanej z tą tematyką.

Publikowane materiały stanowią własność autora.

Wykorzystanie materiałów wymaga pisemnej zgody autora. Zasady zostały określone w "Warunkach wykorzystania" "8 Prawa własności intelektualnej"...

Materiały: